<<>> ในนาทีนี้เชื่อว่าแทบทุกคน ไม่ว่าจะกลุ่มที่สู้อยู่แนวหน้า กลุ่มคนที่ต้องออกไปทำงาน หรือกลุ่มที่กักตัวอยู่ในบ้านก็ตาม ต่างได้รับผลกระทบเรื่องความเครียดในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กันหมด โดยสาเหตุเกิดได้จากเหตุเหล่านี้

 • กลัวและกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก
 • การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการนอนหรือรับประทานอาหาร
 • ไม่มีสมาธิหรือนอนหลับยากขึ้น
 • ปัญหาสุขภาพเรื้อรังแย่ลงในขณะที่การบริการด้านต่างๆขาดแคลนหรือถูกระงับชั่วคราวอยู่
 • ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น
 •  

 

โดยหากใครไม่แน่ใจ สามารถสำรวจระดับความเครียดของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ เครียด, กังวล และ ซึมเศร้า แต่ละภาวะมีลักษณะต่างกันตามนี้

ภาวะเครียด

ความเครียดเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ผิดปกติ แท้จริงแล้วความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่ช่วยให้ร่างกายของเราปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ต่างๆทั้งในแง่บวกและแง่ลบเช่นคลอดบุตร, แต่งงาน, ตกงาน ฯลฯ ความเครียดมักเกิดขึ้นและหมดไปด้วยตนเองตามธรรมชาติ

 

ภาวะวิตกกังวล

หากความกลัวเป็นการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่รู้ชัดเจน เช่น กลัวจิ้งจก กลัวผี ฯลฯ ความวิตกกังวลก็คือการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดจากสิ่งที่ไม่รู้จัก คลุมเครือ อธิบายไม่ได้ เช่น ไวรัสนี้ ซึ่งแม้ไม่เข้าใจแต่เราสามารถคาดการณ์ถึงเหตุร้ายหรือเรื่องไม่ดีที่อาจจะตามมา

ภาวะซึมเศร้า

เป็นสถานะขั้นกว่าของความรู้สึกอ่อนเพลียท้อและเศร้า จนส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ

 

 

หากคิดว่าตัวเองมีอาการเข้าข่าย สิ่งที่เราสามารถทำได้เบื้องต้นด้วยตนเอง คือ

 • หยุดพักชั่วคราวจากการดูอ่านหรือฟังข่าวรวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
 • ออกกำลังกายเพื่อคลายความเครียดทำสมาธิกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และนอนหลับให้เพียงพอ
 • หาเวลาทำกิจกรรมอื่นเพื่อผ่อนคลาย
 • เลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ระวังข่าวปลอม (Fake news) ที่จะทำให้ไม่สบายใจและเครียดยิ่งขึ้น
 • มีปฏิสัมพันธ์และพูดคุยกับคนที่ไว้วางใจ แสดงออกถึงข้อกังวลและความรู้สึกต่างๆ

 

เมื่อไรคือสัญญาณเตือนจากร่างกายและควรขอความช่วยเหลือ?

โดยทั่วไปการเอาชนะความเครียดต่างๆด้วยตนเองนั้นเป็นไปได้ แม้จะใช้ระยะเวลาต่างกันไป ตั้งแต่หลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่หากมีสัญญาณเหล่านี้และมีท่าทีที่จะแย่ลงจนลำพังตัวคุณเองจัดการไม่ไหวอย่าอายที่จะขอความช่วยเหลือ เพราะมนุษย์แต่ละคนมีขีดจำกัดที่ไม่เท่ากัน และความสามารถในการรับมือกับความเครียดยังต่างไปในแต่ละวันอีก การขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพจึงเป็นประโยชน์ต่อตนเองและคนรอบข้าง โดยท่านสามารถรับบริการผ่านแอปพลิเคชั่น Meet and Chill ซึ่งร่วมรณรงค์กับ บ.อินนิตี้ให้ท่านปรึกษาสุขภาพจิตฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพราะเราเชื่อว่าการรับฟัง คือการช่วยเหลือที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุด มาร่วมกันทำสังคมให้ดีขึ้นและช่วยเหลือทุกคนให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

ที่มา:

 1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fmanaging-stress-anxiety.html

2. https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/stress-anxiety-and-depression-associated-with-the-coronavirus-covid-19-disease/

 

 

@ news image credit :: Komthai.com

 

 

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments