ทำเนียบแชมป์มวยโลกชาวไทย

 แชมป์โลกชาวไทย นับเฉพาะ สถาบัน The Ring, WBA, WBC, IBF และ WBO <<คลิกดูแชมป์โลกชาวไทยในปัจจุบัน>>

200px-โผน_กิ่งเพชร Reply226631_s444 200px-BerkRerk Reply226671_aaaa Reply226681_Q33
1.โผน กิ่งเพชร (มานะ สีดอกบวบ)แชมป์ ฟลายเวท เดอะ ริง, สภามวยโลก, สมาคมมวยโลก  แชมป์ 3 สมัย ครั้งแรก 16 เมษายน พ.ศ. 2503 -10 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ครั้งที่ 2 12 มกราคม พ.ศ. 2506 -18 กันยายน พ.ศ. 2506  ครั้งที่ 3 23 มกราคม พ.ศ. 2507 -23 เมษายน พ.ศ. 2508 2.ชาติชาย เชี่ยวน้อย(นริศ เชี่ยวน้อย) แชมป์โลก 3 สมัย ครั้งแรก 30 ธันวาคม พ.ศ. 2509 -23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512  ครั้งที่ 2 20 มีนาคม พ.ศ. 2513 -7 ธันวาคม พ.ศ. 2513    ครั้งที่ 3 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 -18 ตุลาคม พ.ศ. 2517 3.เบิกฤกษ์ ชาติวันชัย (ติณพงษ์ หาญตนศิริสกุล) แชมป์ฟลายเวท สมาคมมวยโลก ตั้งแต่10 เมษายน พ.ศ. 2513 -22 ตุลาคม พ.ศ. 2513 4 .เวนิส  บ.ข.ส. แชมป์ ฟลายเวท สภามวยโลก    ตั้งแต่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 -พ.ศ. 2516
(สละแชมป์เพราะทำน้ำหนักไม่ได้)
5.แสนศักดิ์ เมืองสุรินทร์ แชมป์ ไลท์เวลเตอร์เวท สภามวยโลก 2 สมัย   ครั้งแรก 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ครั้งที่ 2 29 ตุลาคม พ.ศ. 2519 -30 ธันวาคม พ.ศ. 2521
200px-NetrNoi paYao 200px-Sot_Chitalada Khaosai_galaxy สามารถ
 6.เนตรน้อย ศ.วรสิงห์ แชมป์ ไลท์ฟลายเวท สภามวยโลก ตั้งแต่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 -25 กันยายน พ.ศ. 2521  7.พเยาว์ พูนธรัตน์ แชมป์ ซูเปอร์ฟลายเวท สภามวยโลก ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 -5 กรกฎาคม พ.ศ. 2527  8. สด จิตรลดา แชมป์ ฟลายเวท สภามวยโลก  2 สมัย ครั้งที่ 1 22 มิถุนายน พ.ศ. 2527 -24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531  ครั้งที่ 2 3 มิถุนายน พ.ศ. 2532  – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534  9.เขาทราย แกแล็คซี่ แชมป์ จูเนียร์แบนตั้มเวท สมาคมมวยโลก    ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2534 (สละแชมป์เพราะแขวนนวม หลังจากป้องกัน แชมป์ได้ 19 ครั้ง ปัจจุบันสมาคมมวยโลก ได้ยกให้เป็นแชมป์ตลอดกาล และบรรจุลงใน หอเกียรติยศ ของสมาคมมวยโลก )  10 .สามารถ พยัคฆ์อรุณ แชมป์ ซูเปอร์แบนตั้มเวท สภามวยโลก ตั้งแต่ 18 มกราคม พ.ศ. 2529 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2530

SaMutr Kaokor_galaxy napha reply227381_s1 fahLan
 11.สมุทร ศิษย์นฤพนธ์ แชมป์ มินิฟลายเวท สหพันธ์มวยนานาชาติ  ตั้งแต่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2531- 17 มิถุนายน พ.ศ. 2532  12. เขาค้อ แกแล็คซี่ แชมป์ แบนตั้มเวท สมาคมมวยโลก ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ครั้งที่ 2  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 -18 ตุลาคม พ.ศ. 2532  13 . นภา เกียรติวันชัย แชมป์ สตอร์วเวท สภามวยโลก    ตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 – 12 กันยายน พ.ศ. 2532  14. เมืองชัย กิตติเกษม แชมป์ จูเนียร์ฟลายเวท สหพันธ์มวยนานาชาติ ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 -29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533  และ ฟลายเวท สภามวยโลก ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 -23 มิถุนายน พ.ศ. 2535  15.ฟ้าลั่น ลูกมิ่งขวัญ แชมป์ มินิฟลายเวท สหพันธ์มวยนานาชาติ ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 – 6 กันยายน พ.ศ. 2535
piChit RatTanapol Chana1 1136885066 200px-DaoRung
 16.พิชิต ศิษย์บางพระจันทร์ แชมป์ ฟลายเวท สหพันธ์มวยนานาชาติ ตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 (สละแชมป์เพราะแขวนนวม)  17.รัตนพล ส.วรพิน แชมป์ มินิฟลายเวท สหพันธ์มวยนานาชาติ 2 สมัย ครั้งที่ 1 10 ธันวาคม พ.ศ. 2535 -15 มีนาคม พ.ศ. 2539 (ถูกปลดเพราะทำน้ำหนักไม่ผ่าน) ครั้งที่ 2 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2540  18.ชนะ ป.เปาอินทร์ แชมป์ มินิมั่มเวท สมาคมมวยโลก  2 สมัย ครั้งที่ 1 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 – 28 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ครั้งที่ 2 16 เมษายน พ.ศ. 2544 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2544  19.แสน ส.เพลินจิต แชมป์ ฟลายเวท สมาคมมวยโลก    ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539  20. ดาวรุ่ง ชูวัฒนะ แชมป์ แบนตั้มเวท สมาคมมวยโลก  2 สมัย ครั้งที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 – 17 กันยายน พ.ศ. 2538  ครั้งที่ 2 27 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2540
200px-SaMan veeRaphol JAPAN BOXING SIRIMONGKOL CHOI yokThai piChitnoi
 21.สมาน ส.จาตุรงค์ แชมป์ ไลท์ฟลายเวท, จูเนียร์ฟลายเวท สภามวยโลกและ  สหพันธ์มวยนานาชาติ    ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2542 (แชมป์ 2 สถาบัน พร้อมกัน คนแรกของไทย)  22 .วีระพล นครหลวงโปรโมชั่น แชมป์ แบนตั้มเวท สมาคมมวยโลก ตั้งแต่ 17 กันยายน พ.ศ. 2538 – 28 มกราคม พ.ศ. 2539 และ สภามวยโลก  ตั้งแต่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2541 – 16 เมษายน พ.ศ. 2549  23.ศิริมงคล สิงห์มนัสศักดิ์ แชมป์ แบนตั้มเวท ตั้งแต่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2539 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และ ซูเปอร์เฟเธอร์เวท สภามวยโลก  ตั้งแต่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2545 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2546  24.หยกไท ศิษย์ อ. แชมป์ จูเนียร์แบนตั้มเวท สมาคมมวยโลก ตั้งแต่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2539 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2540  25.พิชิต ช.ศิริวัฒน์ แชมป์ จูเนียร์ฟลายเวท สมาคมมวยโลก ตั้งแต่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2539 – สิงหาคม พ.ศ. 2543 (ถูกปลดเพราะไม่ได้ป้องกันตำแหน่งมานาน)
200px-Chatchai_sasakul wanDee sornPhichai medNgoen pongsak
 26.ฉัตรชัย อีลิทยิม แชมป์ ฟลายเวท สภามวยโลก  ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541  27.วันดี สิงห์วังชา แชมป์ สตอร์วเวท สภามวยโลก ตั้งแต่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2541 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543  28.ศรพิชัย กระทิงแดงยิม แชมป์ ฟลายเวท สมาคมมวยโลก ตั้งแต่ 3 กันยายน พ.ศ. 2542-5 สิงหาคม พ.ศ. 2543  29.เม็ดเงิน กระทิงแดงยิม แชมป์ ฟลายเวท สภามวยโลก ตั้งแต่ 17 กันยายน พ.ศ. 2542 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2543  30.พงษ์ศักดิ์เล็ก กระทิงแดงยิม แชมป์ ฟลายเวท สภามวยโลก 2 สมัย  ครั้งที่ 1  2 มีนาคม พ.ศ. 2544 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 2 27 มีนาคม พ.ศ. 2553 – 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
yodDamrong yodSanan den Vorapin_ratanachai 200px-Somsak_tasit
 31.ยอดดำรงค์ ศิษย์ยอดธง แชมป์ ซูเปอร์แบนตั้มเวท สมาคมมวยโลก  ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 -18 พฤษภาคม พ.ศ. 2545  32.ยอดสนั่น สามเคแบตเตอรี่ แชมป์ ซูเปอร์เฟเธอร์เวท สมาคมมวยโลก ตั้งแต่ 13 เมษายน พ.ศ. 2545 – 30 เมษายน พ.ศ. 2548  33.เด่น จุลพันธ์ แชมป์ สตอร์วเวท สภามวยโลก ตั้งแต่ 10 มกราคม พ.ศ. 2547 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 2 6 สิงหาคม พ.ศ. 2548 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  34. รัตนชัย ส.วรพิน แชมป์ แบนตั้มเวท องค์กรมวยโลก ตั้งแต่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2547- 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548  35. สมศักดิ์ ศิษย์ชัชวาลย์ แชมป์ ซูเปอร์แบนตั้มเวท สมาคมมวยโลก ตั้งแต่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2549 – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2549
Oleydong_Sithsamerchai 1254832091 poonsawat 601
 36. โอเล่ห์ดง กระทิงแดงยิม แชมป์ สตอร์วเวท สภามวยโลก  ตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  37. เด่นเก้าแสน กระทิงแดงยิม แชมป์ ฟลายเวท สมาคมมวยโลก ตั้งแต่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  38. พูนสวัสดิ์ กระทิงแดงยิม แชมป์ ซูเปอร์แบนตั้มเวท สมาคมมวยโลก ตั้งแต่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552 – 2 ตุลาคม พ.ศ. 2553  39. ขวัญไทย ศิษย์หมอเส็ง แชมป์ มินิมั่มเวท สมาคมมวยโลก 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 – 19 เมษายน พ.ศ. 2554  40.พรสวรรค์ กระทิงแดงยิม แชมป์  มินิมั่มเวท สมาคมมวยโลก 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554- 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554
SCDOs K021qY
 41.เทพฤทธิ์ สิงห์วังชา แชมป์โลกรุ่นฟลายเวต ของสมาคมมวยโลก ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (เป็นแชมป์โลกเฉพาะกาล ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )- ปัจจุบัน  42. สุริยัน ศ.รุ่งวิสัย แชมป์ ซุปเปอร์ฟลายเวท สภามวยโลก ตั้งแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554 -27 มีนาคม พ.ศ. 2555  43. คมพยัคฆ์ ซีพีเฟรชมาร์ท แชมป์ ไลต์ฟลายเวต สภามวยโลก ตั้งแต่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 -7 ตุลาคม พ.ศ. 2555  44. ผึ้งหลวง ส.สิงห์อยู่ แชมป์ แบนตัมเวท องค์กรมวยโลก ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2555 -2 มีนาคม พ.ศ. 2556  45. ศรีสะเกษ ศ.รุ่งวิสัย แชมป์ ซูเปอร์ฟลายเวท สภามวยโลก ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 -และสมัย แชมป์โลก 115 WBC 19 มีนาคม 2560 สมัย2..
014 96  300px-Knockout_CP_Freshmart1
46.อํานาจ เกษตรพัฒนา แชมป์โลกรุ่น : ฟลายเวต (112 ปอนด์)

  • สถาบัน : สหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF)
  • วันที่ครองแชมป์ : 22 มกราคม 2557
  • สถิติการชก : ชนะ 12 (น๊อค 5) แพ้ -เสมอ -?

    Amnat Ruenroeng

47. วันเฮง ไก่ย่างห้าดาวยิม แชมป์โลกรุ่นสตอร์วเวท (105 ปอนด์). สถาบัน : สภามวยโลก (WBC) . วันที่ครองแชมป์ : 6 พฤศจิกายน 2557 . สถิติการชก : ชนะ 36 (น็อก12) 

Wanheng Menayothin

 48. น็อคเอาท์ ซีพีเฟรชมาร์ท แชมป์โลกรุ่นมินิมั่มเวต (105 ปอนด์) สถาบัน :สมาคมมวยโลก(WBA วันที่ครองแชมป์ : 4 กุมภาพันธ์ 2559 สถิติการชก : ชนะ 12 น็อก6

Knockout CP Freshmart


รายชื่อแชมป์โลกชาวไทยสถาบันอื่นๆ
ได้แก่ สถาบันสหพันธ์มวยโลก(WBF) และ สหภาพมวยโลก (WBU) ดังต่อไปนี้

สายรุ้ง ดัทซ์บอยยิม
แซมซั่น กระทิงแดงยิม หรือนายสมบุญ พานตะศรี
ฟ้าประกอบ รักเกียรติยิม หรือ นายประหยัด ไสวงาม
ฟ้าลั่น ศักดิ์กรีรินทร์
ฟ้าสั่ง ป.พงษ์สว่าง
สุรชัย แสงมรกต หรือนายสุรชัย แลบัว
หนึ่งเดียว ศักดิ์จารุพร หรือ นายสาคร เข็มทอง
ศิริมงคล สิงห์มนัสศักดิ์
ยอดชิงชัย ศรทองยิม หรือ นายเทียนชัย ช้อกิ่ง
จักรกริช แอลจียิม หรือ นายสมศักดิ์ พลาพล
จ้าวสิงห์ทอง นครหลวงโปรโมชั่น หรือ นายบุญเรือง คลายโศก
มงคล แอลจียิม หรือนายประสิทธิ์ ศรีมนต์ใต้
ต่อศักดิ์ ศศิประภายิม หรือ นายต่อศักดิ์ ผ่องสุภา
ศรพิชัย พิษณุราชันย์
สุวัจชัย นครหลวงโปรโมชั่น
พงษ์ศักดิ์เล็ก ศิษย์คนองศักดิ์
โนรี จ๊อกกี้ยิม
ก้องธวัช ส.กิตติ หรือ นายธงชัย ตรีวิเศษ
ลิงลม พ.ธวัชชัย หรือ นายสมบูรณ์ ศรีบุญชัย
สมศักดิ์ ศิษย์ชัชวาลย์
ฟ้าสั่ง พ.ธวัชชัย หรือ นายณรงค์ฤทธิ์ ปิรัง 
เกียรติชัย ไอซ์เจลลิบาล์ม

ข้อมูล : http://th.wikipedia.org/wiki/รายนามนักมวยแชมป์โลกชาวไทย

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments