<<>> .นิตยสาร Forbes พบว่า 20 มหาเศรษฐีไทย ที่ร่ำรวยที่สุดในปี 2563 ได้แก่


 อันดับ 1: พี่น้องเจียรวนนท์
แหล่งเงินทุน: เครือเจริญโภคภัณฑ์
มูลค่าทรัพย์สิน: 2.73 หมื่นล้านเหรียญ / 8.92 แสนล้านบาท

 

 อันดับ 2:เฉลิม อยู่วิทยา
แหล่งเงินทุน: กระทิงแดง
มูลค่าทรัพย์สิน: 2.02 หมื่นล้านเหรียญ / 6.6 แสนล้านบาท

 

 อันดับ 3:เจริญ สิริวัฒนภักดี
แหล่งเงินทุน: ไทยเบฟเวอเรจ
มูลค่าทรัพย์สิน: 1.05 หมื่นล้านเหรียญ / 3.43 แสนล้านบาท

 

 

 

 อันดับ 4:ตระกูลจิราธิวัฒน์
แหล่งเงินทุน: กลุ่มเซ็นทรัล
มูลค่าทรัพย์สิน: 9.5 พันล้านเหรียญ / 3.1 แสนล้านบาท

 

 อันดับ 5:สารัชถ์ รัตนาวะดี
แหล่งเงินทุน: กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
มูลค่าทรัพย์สิน: 6.8 พันล้านเหรียญ / 2.22 แสนล้านบาท

 

 อันดับ 6:อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
แหล่งเงินทุน: คิง เพาเวอร์
มูลค่าทรัพย์สิน: 3.8 พันล้านเหรียญ / 1.24 แสนล้านบาท

 

 อันดับ 7:ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
แหล่งเงินทุน: ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
มูลค่าทรัพย์สิน: 3.1 พันล้านเหรียญ / 1.01 แสนล้านบาท

 

 อันดับ 8:ตระกูลโอสถานุเคราะห์
แหล่งเงินทุน: โอสถสภา
มูลค่าทรัพย์สิน: 3 พันล้านเหรียญ / 9.8 หมื่นล้านบาท

 

 อันดับ 9:วานิช ไชยวรรณ
แหล่งเงินทุน: ไทยประกันชีวิต
มูลค่าทรัพย์สิน: 2.8 พันล้านเหรียญ / 9.15 หมื่นล้านบาท

 

 อันดับ 10:ชูชาติ เพ็ชรอำไพ และ ดาวนภา เพชรอำไพ
แหล่งเงินทุน: เมืองไทย แคปปิตอล
มูลค่าทรัพย์สิน: 2.65 พันล้านเหรียญ / 8.66 หมื่นล้านบาท

 

 

 อันดับ 11: นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
แหล่งเงินทุน: ธุรกิจการแพทย์ การบิน โทรทัศน์
มูลค่าทรัพย์สิน: 2.6 พันล้านเหรียญ / 8.49 หมื่นล้านบาท

 

 อันดับ 12: Harald Link
แหล่งเงินทุน: บี.กริม เพาเวอร์ ธุรกิจพลังงาน
มูลค่าทรัพย์สิน: 2.3 พันล้านเหรียญ / 7.51 หมื่นล้านบาท

 

 อันดับ 13: กฤตย์ รัตนรักษ์
แหล่งเงินทุน: สถานีโทรทัศน์
มูลค่าทรัพย์สิน: 2.25 พันล้านเหรียญ / 7.35 หมื่นล้านบาท

 

 อันดับ 14: คีรี กาญจนพาสน์
แหล่งเงินทุน: ขนส่ง สื่อโฆษณา อสังหาริมทรัพย์
มูลค่าทรัพย์สิน: 1.9 พันล้านเหรียญ / 6.20 หมื่นล้านบาท

 

 อันดับ 15: สันติ ภิรมย์ภักดี
แหล่งเงินทุน: เครื่องดื่มและอสังหาริมทรัพย์
มูลค่าทรัพย์สิน: 1.86 พันล้านเหรียญ / 6.07 หมื่นล้านบาท

 

 อันดับ 16: ทักษิณ ชินวัตร
แหล่งเงินทุน: การลงทุน
มูลค่าทรัพย์สิน: 1.85 พันล้านเหรียญ / 6.04 หมื่นล้านบาท

 

 อันดับ 17: วิชัย ทองแตง
แหล่งเงินทุน: การลงทุน
มูลค่าทรัพย์สิน: 1.8 พันล้านเหรียญ / 5.88 หมื่นล้านบาท

 

 อันดับ 18: สมโภชน์ อาหุนัย
แหล่งเงินทุน: พลังงาน
มูลค่าทรัพย์สิน: 1.75 พันล้านเหรียญ / 5.72 หมื่นล้านบาท

 

 อันดับ 19: ฤทธิ์ ธีระโกเมน
แหล่งเงินทุน: อาหาร
มูลค่าทรัพย์สิน: 1.65 พันล้านเหรียญ / 5.39 หมื่นล้านบาท

 

 อันดับ 20: ศุภลักษณ์ อัมพุช
แหล่งเงินทุน: ห้างสรรพสินค้า
มูลค่าทรัพย์สิน: 1.6 พันล้านเหรียญ / 5.23 หมื่นล้านบาท

 

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments