<<>> นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกีฬามวย (บอร์ดมวย) ที่ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถ.ราชดำเนิน เมื่อวันที่ 10 เมษายน โดยมี “ชาติซ้าย” นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย, “บิ๊กก้อง” ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เข้าร่วมประชุม
 

วาระสำคัญคือ การพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยานักมวย และหัวหน้าค่ายมวยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” รวมไปถึงการพิจารณาเห็นชอบประกาศคณะกรรมการกีฬามวยเรื่องหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือสวัสดิการกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์ (เงินช่วยเหลือเพื่อดำรงชีพ) แก่นักมวย และหัวหน้าค่ายมวยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19”

 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแผนนำเงินจากงบประมาณอุดหนุนจากคณะกรรมการกีฬามวยในการจัดกิจกรรมมวยต่างๆ วงเงิน 25,642,000 ล้านบาท ไปช่วยเหลือเบื้องต้นต่อนักมวย เทรนเนอร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19” ซึ่งนักมวย และเทรนเนอร์ ที่จะได้รับการช่วยเหลือดังกล่าวนั้น จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย และมีการเคลื่อนไหวในวงการเช่นขึ้นแข่งขัน และทำหน้าที่เทรนเนอร์อยู่ต่อเนื่อง โดยรูปแบบการช่วยเหลือนั้น จะช่วยเหลือในตัวเลขเท่ากับรัฐบาลคือ เดือนละ 5,000 บาท แต่จะให้ในเวลา 2 เดือน ต่างจากรัฐบาลที่ให้ 3 เดือน

 

นักมวย เทรนเนอร์ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกันไปแล้วนั้น จะไม่ได้รับการช่วยเหลืออุดหนุนงบประมาณจากบอร์ดกีฬามวย และต้องมีการคัดกรองอย่างละเอียดเพื่อให้เงินจำนวนดังกล่าวช่วยเหลือเยียวยาบุคลากรวงการมวยที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ

ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดให้เสร็จสิ้นพร้อมที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากบอร์ดกีฬามวยภายใน 2 สัปดาห์นับจากนี้ จากนั้นจะรีบเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพราะเข้าใจสถานการณ์ดีกว่าคนวงการมวยต้องเดือดร้อนจากการที่มวยหยุดต่อยเพราะปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19”

 

 

สำหรับจำนวนนักมวยที่ได้รับผลกระทบจากการออกคำสั่งนายทะเบียนฯ และได้ขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย มีจำนวน 2,000 คน และผู้ฝึกสอน จำนวน 500 คน

ที่ประชุมยังได้หารือถึงการกลับมาแข่งขันมวยไทยอาชีพได้อีกครั้ง โดยก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่า เวทีมวยมาตรฐานเตรียมกลับมาแข่งขันในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในที่ประชุมยืนยันกับคณะกรรมการว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดยังอีกยาวไกล คงยังไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไหร่จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีความเห็นว่า ต้องขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานครที่จะประเมินว่าสถานการณ์ปกติถึงขั้นกลับมาจัดแข่งขันมวยไทยได้อีกเมื่อใด

 

 

@ News  Photo Credit :: matichon sport

 

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments