<<>> โอ้..มายกอส เห็นข่าวว่า คณะกรรมการกีฬามวย จะให้มีการชกมวยอีก หลักจากปิดไป 2 เดือนกว่า โดยแบ่งเป็นขั้นๆ ดังนี้


1) ชกไม่มีคนดู เพื่อถ่ายทอดอย่างเดียว 2) ชกแบบคนดูน้อยๆ 3) ชกตามปกติ
========================
ผมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงการชกมวยไทย ตามหลัก Social Distance ซึ่งจะกลายเป็น New normal


1 การชกต้องจัดขึ้นในตู้ปลา คล้ายๆ กรงเหล็กที่จัดเดธแมทซ์มวยปล้ำ เพื่อป้องกันคนดูติดเชื้อ แต่เป็นตู้ทึบอากาศเข้าไมไ่ด้


2 ก่อนขึ้นชก ต้องฉีดแอลกอฺฮอลลทั่วตัว ทั้งหมัด เข่่า เท้า ศอก


3 ใส่ Faceshield และ หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ชก ถ้าหลุดปรับ 1 คะแนน หลุด 3 ครั้ง ปรับ TKO


4 นวมชกมวย ต้องเปลี่ยนทุกยก เหมือนกับหน้ากากอนามัย


5 ห้ามพี่เลี้ยงให้น้ำเกิน 1 คน ต้องให้น้ำห่าง 1 เมตร


6 ต้องฉีดแอลกอฮอลล์ใหม่ทุกยก เพราะแอลกอฮอลล์จะแห้ง


7 ไม่ต้องมีกรรมการบนเวที ตัดสินจากภาพ่ถ่าย


8 ห้ามเข้ากอด ห้ามโน้มคอตีเข่า ห้ามไถนา ห้ามคลุกวงใน ชกกันวงนอกอย่างเดียว


9 ก่อนขึ้นชก นักมวยต้องตรวจโควิด หลังชกกักตัว 14 วัน


10 ก่อนและหลังขึ้นเวที นักมวยต้องเช็คอินแอพ ไทยชนะ เพื่อควบคุมว่าใครใช้เวทีนี้บ้าง ดังนั้นต้องเช็คอินให้เสร็จก่อนจะใส่นวม ไม่งั้นกดมือถือไม่ได้


ชกเสร็จต้องเช็คเอาท์ฺ (ไทยชนะกำหนดให้มีนักมวยอยู่บนเวทีได้ 2 คน ถ้าไม่เช็คเอาท์คนใหม่ขึ้นไม่ได้)
ถ้าถูกน็อค ก็รอให้ฟื้น แล้วเช็คเอาท์ก่อน คู่ต่อไปจึงจะเริ่มชกได้


ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อข่าว


เท่านี้ก็ชกได้อย่างปลอดภัยแล้วครับ
อ้างอืง การกลับมาจัดมวย http://muaythai2000.com/index.php?page=content&id=3019

บทความเรียบเรียงใหม่ด้วยคุณ :: Patiroop Seetidprasert

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments