<<>> นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสวัสดิการกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์บุคคลในวงการกีฬามวยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “โควิด-19” ที่ กกท.หัวหมาก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม สรุปสาระสำคัญดังนี้

ที่ประชุมหารือหลักเกณฑ์การให้การช่วยเหลือ เยียวยาบุคคลในวงการมวยอย่างกว้างขวางก่อนที่จะสรุปออกมาคือ

 

 

 

นส่วนของนักมวย 15 ปีขึ้นไปจะขยายเวลาช่วยเหลือนักมวยที่มีการชกเคลื่อนไหวจากเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ขยายเป็น 6 เดือนกันยายน 2562 ถึงกุมภาพันธ์ 2563

ส่วนผู้ฝึกสอนได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน หัวหน้าค่ายมวยที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน โดยจะมีเงินสงเคราะห์ค่ายมวยค่ายละ 10,000 บาท / 20,000 บาท, 30,000 บาท ตามขนาดของค่ายแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ค่ายมวยขนาด S – M – L นอกจากนี้ที่ประชุมยังกำหนดให้การช่วยเหลือโปรโมเตอร์ในรูปแบบเงินสนับสนุนการจัด

 

ทั้งนี้จะนำร่างเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม เพื่อให้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลงนามอนุมัติ จากนั้นจะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ของผู้ที่ประสงค์ขอรับการเยียวยา โดยมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมพิจารณา โดยจะมีการนำเงิน 25 ล้านบาทจากกองทุนกีฬามวยเริ่มโอนเข้าบัญชีของบุคคลวงการมวยต่อไปในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

 

 

สำหรับบุคคลวงการมวยทั้ง 7 ประเภทที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือบัตรหมดอายุ ให้ยื่นความจำนงค์ได้ที่ กกท.จังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลักฐานประกอบด้วย บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน รูปถ่าย ใบรับรองแพทย์

โดยจะได้รับเงินเยียวยาในล็อตต่อไป โดยล็อตแรกจะเป็นบุคคลวงการมวยที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้วเท่านั้น ส่วนการยื่นขอจดทะเบียนในระบบออนไลน์จะเปิดดำเนินการควบคู่กันไปทั้งการยื่นจดทะเบียนและการยื่นความประสงค์ได้รับการเยียวยา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

@ news image credit :: matichon sport.com

 

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments