เพลงโยนแปลง [ Yoan Plaeng : Respect to boxing teacher ]?เป็นเพลงปี่มวย ใช้สำหรับพิธีกรรมไหว้ครูมวยไทย ก่อนที่นักมวยจะชกกัน โดยสวมมงคลเดินบริกรรมคาถารอบเชือก รำลึกถึงคุณครูอาจารย์ของตน เครื่องดนตรีประกอบด้วย ปี่ชวา กลองแขก ฉิ่ง , ภาพประกอบไหว้ครูมวยไทยท่าเสาจาก บล็อก khundon , Yoan Plaeng is the first phase of the Pi-muay [ Thai boxing ceremonial ], played before the match, as the two contestants pace around the ring, reciting a prayer of gratitude to their teachers. The instrumentsused are Pi-java , Glong kaek [ Indian drum ], and Ching [ small cup-shaped cymbals ].

แขกเจ้าเซ็น [ Kaek Jao-sen : Boxinbg music ]?, เป็นเพลงโบราณ นิยมใช้ในขณะที่นักมวยชกกัน มวยไทยมีกำหนดการชก ๕ ยก ในยกแรก ๆ ระหว่างยกที่ ๑ ถึงยกที่ ๔ ดนตรีบรรเลงเพลงแขกเจ้าเซ็นแล้วจะออกไปยัง?เพลงอื่น ๆ ตามความสนุกสนานของการชก กลอง ฉิ่ง ตีในอัตราจังหวะธรรมดา , Kaek Jao Sen ? Whilst during the match different tunes are performed, the band here plays Khaek Jao Sen, an ancient song of Indian origin to help the contestants warm-up.

ไหว้ครูมวยไทย WAI KRU MUAYTHAI?ใช้ไหว้ครูมวยผู้มีพระคุณ ก่อนที่จะชกกัน เป็นการอบอุ่นร่างกาย และดูเชิงคู่ต่อสู้ไปด้วยครับ ถือเป็นภูมิปัญญาของคนไทยโบราณอย่างแท้จริง

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments