ยุคอดีต

 • กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 • ยัง หาญทะเล
 • นิล ปักษี
 • หลวงวิศาลดรุณกร (อั๋น สาริกบุตร)
 • ครูสุนทร (กิมเส็ง) ทวีสิทธิ์?ค่ายทวีสิทธิ์
 • ปรมาจารย์ตันกี้ ยนตรกิจ?(เตี่ย) ค่ายยนตรกิจ
 • ครูเขตร ศรียาภัย

ยุคปัจจุบัน

 • ครูแสวง ศิริไปล่?(ว.พลศึกษา) ? เสียชีวิตแล้ว
 • ครูบัว วัดอิ่ม?(วัดอิ่ม) ? เสียชีวิตแล้ว
 • ครูสนอง รักวานิช?(ค่ายเมืองสุรินทร์) ? เสียชีวิตแล้ว
 • ครูไฉน ผ่องสุภา?(ค่ายศศิประภายิม) ? เสียชีวิตแล้ว
 • ครูทองหล่อ ยาและ
 • ครูชาติชาย (สำนักดาบอาทมาฎนเรศวร)
 • ครูแปรง?ประธานมูลนิธิมวยไทยไชยาแห่งประเทศไทย
 • ครูตุ๊ย?ยอดธง เสนานันท์
 • ครูผจญ เมืองสนธิ์
 • ครูจรวย แก่นวงษ์คำ
 • ครูวิชิต ชี้เชิญ
 • ครูสงวน มีระหงษ์
 • ครูปราโมทย์ หอยมุกข์?(ค่ายหนองกี่พาหุยุทธ์) บุรีรัมย์
 • ครูเลาะห์ มะลิพันธ์?(ค่ายศิษย์ขุน) สงขลา
 • ครูครื้น อรัญดร?(ค่ายชำณาญวารี) หาดใหญ่
 • ครูโพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง
 • ครูหมู?ผุดผาดน้อย วรวุฒิ
 • ครูชาญณรงค์ สุหงษา
 • ครูอำนวย เกษบำรุง?(โรงเรียนมวยไทยนานาชาติ) รังสิต
 • ครูวิชิต ไพรอนันต์?(ฉลามขาว)
 • ครู?สุรัตน์ เสียงหล่อ?(ค่ายเดชรัตน์)
 • ครูยุทธนา วงษ์บ้านดู่
 • ครูเล็ก (บ้านช่างไทย)
 • ครูเจริญทอง เกียรติบ้านช่อง
 • ครูมัด (บ้านภูวศักดิ์)
 • ครูอาจารย์ชัย ศิริสูตร
 • ครูอำนาจ พุกศรีสุข

yodtong

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments