6666

 

[email protected]@- “มวยไทย”เกิดขึ้นเมื่อใด สมัยใดไม่ปรากฏ มีผู้กล่าวว่าเกิดขึ้นพร้อมประเทศไทย ในฐานะศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เพื่อห้ำหั่นและสยบปรปักษ์ในศึกสงครามป้องกันอาณาจักรมาตั้งแต่ก่อนยุคกรุงสุโขทัย ภูมิปัญหาทางด้านการต่อสู้ด้วยหมัด เท้า ศอก ศีรษะ แขน ขา ได้รับการขับเน้นออกมาจากมันสมองบรรพชนชาวไทย ในที่สุดมวยไทยก็กลายเป็นศิลปะศาสตร์ที่มีหลักสูตรเฉพาะตัว เช่นเดียวกับศิลปะศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่จำเป็นแก่การดำรงตนอยู่ในสังคม จำเป็นแก่การทหาร และจำเป็นแก่การปกครอง ตั้งแต่ระดับสามัญชนไปจนถึงพระมหากษัตริย์

 
ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า ชุมชนไทยก่อนอาณาจักรสุโขทัย ได้มีการเรียน การสอน และการฝึกฝนมวยไทยอยู่แล้ว มีสำนักเรียนในวัด สำนักเรียนเฉพาะตัวของครูมวย ผู้มาฝีมือโดดเด่น และสำนักการศึกษาศิลปะศาสตร์การปกครอง และการต่อสู้ที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักร ที่สามารถรับนักเรียนหรือผู้สนใจจากทุกชุมชน และทุกเมือง เข้าไปเรียนและฝึกฝน เรียกว่า “สำนักสมอคอน”แห่งลพบุรี

 
ในสมัยสุโขทัย ได้มีการสร้างชาติรณรงค์ความรักชาติรักแผ่นดิน โดยการส่งเสริมให้เยาวชน วัยหนุ่มเดินเข้าสู่เส้นทางของ “ชายชาตรี”ด้วยการฝึกฝน “มวยไทย”ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวและป้องกันประเทศชาติ
ข้าพเจ้าคงบันทึกเรื่องมวยไทย ด้วยน้ำตา เพราะกีฬามวยไทย อาจถูกรังเกียจว่าเป็น การพนัน กีฬามวยไทยจะดูมองภาพ นักเลง กุ้ย คนชั้นกรรมกร แต่ลืมไปว่า วันเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่ ถ้าเราจะเห็นมวยไทยสร้างชื่อเสียงต่อประเทศชาติ ในกีฬาโอลิมปิกเรื่องเหรียญทอง มวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติ ที่เป็นศิลปะที่ 1 ของโลก ที่ทั่วโลกรู้ฤทธิ์ ยอมรับ และกลัวเกรง เช่น เทควันโด้ กังฟู คาราเต้ คิ๊กบ๊อกซิ่ง ฯลฯ พยายามจะกีดกันมวยไทยไม่ให้เข้าไปแข่งขันและมีบทบาท

 

 

บทบาทของมวยไทย ได้ปรากฏอยู่ในพระอิริยาบถอันเข้มแข็ง และองอาจของพระมหากษัตริย์ไทย และนักรบไทยมาตลอดเวลา ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์

 

 

420377

 

ในความผูกพันระหว่างคนไทยกับศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่เรียกว่า “มวยไทย”มิได้จำกัดบทบาทอยู่ที่ลีลา และรูปแบบที่แสดงออกในเชิงการแข่งขันเท่านั้น หากแต่มีนัยสำคัญอยู่ที่ความเป็นมาทางรากเหง้าของชนเผ่าไทย ในฐานะที่ “มวยไทย”ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ เป็นวิถีชีวิต สังคม และจิตวิญญาณไทย ที่ยังดำรงความเป็นเอกราช เอกลักษณ์ และเป็นศิลปะศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นเอกเทศเฉพาะชาติไม่ขึ้นกับใคร สามารถอธิบายถึงความเป็นไทยได้ทันที เพียงแต่ขยับเท้า เข่า และศอกในท่วงท่าที่จะต่อสู้เท่านั้น

 
เพื่อยืนยันถึงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่เกิดขึ้นจากมันสมองของบรรพชน จนกลายเป็นวิถีชุมชน สังคมและจิตวิญญาณไทย ตลอดจนเพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ชนรุ่นหลังรำลึกถึงความเป็นมาของภูมิปัญญาแห่งชนชาติ ที่ได้รังสรรค์ “มวยไทย”ไว้เป็นมรดกการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์
ความเจ็บปวดสำหรับตัวแทนคนจน อย่างข้าพเจ้า คนรากหญ้าที่ไม่มีทางเลือกเกิด แต่เลือกรักประเทศชาติได้ ข้าพเจ้าและคนไทยกลุ่มหนึ่ง นำศิลปะมวยไทยไปเผยแพร่ ทุกทวีปของโลก และถ่ายทอดสดกลับสู่ประเทศไทย ด้วยทุนส่วนตัว ทุกครั้งต้องกู้หนี้ยืมสิน จนขาดทุน กว่า 1 ล้านบาทในแต่ละคร

 
แต่ความพยายาม ความคิดแบบคนบ้ามวยไทย ก็สำเร็จสูงสุดคือทั่วโลกนิยมมวยไทย และรู้จักประเทศไทย กับวลี “มวยไทย มรดกไทย มรดกโลก” และคำว่า “สวัสดี”
อายุที่เหลืออยู่อยากให้ยืนยาวแต่ไม่มั่นใจว่า มีคำถามที่ต้องการคำตอบ คุณทำอะไร?ให้แผ่นดิน และประเทศชาติแล้วหรือยัง?

 

 

140421F1X32460

ผมไม่มั่นใจกับคำโบราณที่ว่าไว้ “ทำดี ต้องได้ดี” ข้าพเจ้าคิดเรื่องมวยไทยเช่นนี้ใน 34 ปี กับการเป็นโปรโมเตอร์นำทีวีไปถ่ายทอดหวังเผยแพร่ศิลปะประจำชาติไทย แต่ข้าพเจ้า และประธานถูกนักการเมืองข่มเหงรังแก คำสั่งห้ามจัดมวยไทย งดมวยไทย โดยรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี (ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ) เพราะเป็นเรื่องจริง

 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าประชาชนเรือนล้านทั่วประเทศ คงสงสัย ภาษีของชาวบ้าน มีมวยไทยถ่ายทอดสดอนุรักษ์ มวยไทยช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 9 ฯลฯ แต่งดรายการศิลปะมวยไทย นายขนมต้ม ที่สถานีของรัฐบาลภาษีของประชาชน
ภาวะไม่รู้เรื่องความเดือดร้อนของประชาชน โครงการกระทำคำสั่งยศ สส. รัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นหน้าที่ตรวจสอบ วุฒิสมาชิกพอจะช่วยแก้ปัญหา เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้หรือไม่ ข้าพเจ้าจะส่งหนังสือขอความช่วยเหลือไป

 
ตลอดชีวิตของข้าพเจ้ายังยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่เคยแม้แต่คิดทำในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรม ขอขอบคุณผู้ที่หวังดีมาเคลียร์เรื่องถ่ายทอดทีวี ช่อง 11 โดยขอประสานให้ด้วยเงินจำนวน 5 ล้านบาท
นี่คือประเทศไทย ผมเสียใจและผิดหวังที่ต้องขอโทษต่อแฟนมวย ที่ผมไม่มีกำลังและไม่มีเงินพอที่
จะต่อสู้กับความยุติธรรม โดยอำนาจทางการเมืองจากนักการเมืองที่ประชาชนอย่างพวกเราไม่มีทางสู้

 

982da6a6ba6b45b7b4aaac77ab7b8e13

 

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments