<<>> นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย และกรรมการเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. หัวหมาก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564

 

 

ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้ง นายสมชาย พูลสวัสดิ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬามวย แทน นายสมชาย เทศรุ่งเรือง ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษา และแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 โดยมี นายเกษม สรศักดิ์เกษม เป็นประธาน

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบว่าการให้ความช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพรายเดือน แก่นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวย รวมจำนวน 960 คน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2564 รวมเป็นเงิน 4,326,000 บาท และจะให้ความช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพรายเดือน แก่นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและหัวหน้าค่ายมวย (รายใหม่) จำนวน 17 คน เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพแก่ผู้จัดการศพของนักมวย อดีตนักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวย โดยผู้ว่าการ กกท.พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 19 ราย รายละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 285,000 บาท

 

 

จากนั้นที่ประชุมได้ให้การรับรองค่ายมวยไทยอาชีพ ที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล จำนวน 17 ค่าย ได้แก่ ค่ายไทเกอร์มวยไทย, ค่ายเพชรยินดี, ค่าย ร.ร.มวยไทยขุนศึกเมืองกระบี่, ค่ายเพชรเจริญ, ค่ายเอ็นนี่มวยไทยยิม, ค่ายศศิประภายิมส์, ค่าย อ.สนิทพันธุ์, ค่ายอโยธยาไฟท์ยิมส์, ค่าย ป.พิฆเนศ, ค่าย พ.เพชรไพรวัลย์, ค่ายศูนย์กีฬาห้วยต้ม, ค่ายศิษย์ป๋าหรั่ง, ค่ายศิษย์พนัญเชิง, ค่าย ท.แสงเทียนน้อย, ค่าย น.นาคสินธุ์, ค่ายเพชรหนองกี่ และค่ายสุภัทโท นอกจากนี้ ยังให้การรับรองค่ายมวยที่กำลังพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 4 ค่าย ได้แก่ ค่าย ส.กิจรุ่งโรจน์, ค่ายเกียรติหมู่ 9, ค่ายศิษย์เจริญทรัพย์ และค่ายแชมเปี้ยนมวยไทยยิมส์ อีกด้วย

 

 

 

@ News  Photo Credit :: matichon sport

 
 
@ *คลิก* ติดตามต่อกับพันธมิตรข่าว เว็บboxingboy2021.blogspot.comได้เลยครับ..

 

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments