<<>> จากกรณีที่ ร้อยตรีสมบัติ บัญชาเมฆ หรือ บัวขาว บัญชาวเมฆ ยอดนักมวยไทยชื่อดัง เดินหน้าเปิดวิทยาลัยเทคโนโลยีกีฬาบัญชาเมฆ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ล่าสุดแฟนเพจ “บัญชาเมฆยิม” เปิดเผยว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีกีฬาบัญชาเมฆ ได้เริ่มขั้นตอนการดำเนินการไปแล้ว โดยมีการเผยรูปแบบอาคารเรียนของสถานศึกษาดังกล่าว พร้อมข้อความว่า
 


“พี่บัวขาว บัญชาเมฆ ในฐานะ ประธานมูลนิธิบัญชาเมฆ ซึ่งเป็น ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีกีฬาบัญชาเมฆ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ลงนามเริ่มดำเนินการ อาคารเรียนของวิทยาลัย พี่บัวขาวหวังสืบสานศิลปะมวยของชาติไทยให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงต่อไป และพร้อมกับให้โอกาสเยาวชนของชาติได้มีการศึกษาและระเบียบวินัยและอาชีพ ทักษะชีวิตให้กับเยาวชน ทั้งนี้ จึงแจ้งให้ผู้มีจิตกุศลช่วยกันอุปถัมภ์ จะได้แจ้งกิจกรรมให้ทราบในโอกาสต่อไป”

สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีการกีฬาบัญชาเมฆ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาสืบสานจรรโลงศิลปะมวยไทย และเข้าใจความเป็นอยู่อย่างไทย รวมถึงต้องการรวบรวมความรู้ เรื่องศิลปะแม่ไม้มวยไทยนำสู่สังคม ทั้งในและต่างประเทศ
 


นอกจากนี้ ยังต้องการที่จะผลิตนักศึกษาเพื่อมุ่งเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ นักมวยไทยที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเกษตรนวัตกรรม ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีการเข้าใจเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของความเป็นไทย

ขณะเดียวกันยังได้ผู้บริหาร และคณาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง เชียงใหม่ ร่วมลงนาม MOU ตามตกลงช่วยเหลือทางวิชาการจั้ดตั้งวิทยาลัย และการให้คำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากอีกหลายสถาบันร่วมด้วย

 

 

 


 

 
 
 

 

 

 
 
@ news image credit :: MGR sport/ Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, 

 

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments