<<>> นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 5/2563 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยประธานได้ให้สัมภาษณ์สรุปถึงวาระการประชุมที่สำคัญว่าการประชุมในวันนี้เป็นเรื่องเงินสงเคราะห์ที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ขอไปทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งได้อนุมัติเรียบร้อย แต่ขอเปลี่ยนชื่อโครงการ สำคัญที่สุดกฤษฎีกาตีความเรียบร้อยว่าสามารถหยิบเงินกองทุนฯไปทำการสงเคราะห์นักกีฬาได้ ไม่มีปัญหาอะไร สำหรับกกท.ที่เคยได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าจะมีการสงเคราะห์นักมวย ผู้ฝึกสอน เป็นวงเงินประมาณ 20 ล้านเศษ ตรงนี้ไม่ใช่เงินเยียวยาเป็นเงินสงเคราะห์ ที่เอางบมาจากกองทุนฯ ในกรณีที่ของบมาไม่ได้จัดแข่งขันจึงขอเปลี่ยนแปลงรายการว่าจะนำมาเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับนักมวย และผู้ฝึกสอนแทน

 

     

@ News  Photo Credit :: matichon sport

 

 

 

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments