@“บิ๊กโก” พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ประธานสภามวยแห่งเอเชีย และประธานสภามวยโลกมวยไทย เปิดเผยในงานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักมวยเยาวชนในโครงการ WBC Muaythai Youth Cares ที่สำนักงานสภามวยโลกมวยไทยว่า ปัจจุบันมีเยาวชนที่เล่นกีฬามวยไทยเป็นจำนวนมาก เพียงเพื่อหารายได้มาใช้เป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือครอบครัว จึงถูกสังคมมองว่ากีฬามวยไทยเป็นกีฬาสำหรับคนที่ต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้โอกาสทางสังคม
 
 
 
 
 
       แต่แท้จริงแล้ว นักมวยเยาวชนเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญและมีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นทรัพยากรอันมีค่าของประเทศ ไม่ให้ตกอยู่ในสภาพที่ต้องลำบากแร้นแค้นโดยไม่จำเป็น ตลอดหลายปีที่ผ่านมาสภามวยโลกได้จัดกิจกรรม WBC Cares ขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในหลายประเทศทั่วโลกจนได้รับความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม จึงได้คัดกรองนักมวยไทยเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากจังหวัดอุบลราชธานี และบุรีรัมย์ มารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 6 คน
 
 
 
     
ซึ่งทุกคนล้วนป็นเด็กที่มีความกตัญญู ขยันหมั่นเพียร และมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนหนังสือเพื่อให้มีอนาคตที่ดีตามที่ใฝ่ฝัน สมเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนไทย ประกอบด้วย ด.ช.อภิสิทธิ์ บุญยศ (จังหวัดบุรีรัมย์), ด.ช.ภูธเนศ เอี่ยมรัมย์ (จังหวัดบุรีรัมย์), ด.ช.นันทิพัฒน์ ชัยรัมย์ (จังหวัดบุรีรัมย์), ด.ช.พัชรพล เดิมพันธ์ (จังหวัดบุรีรัมย์), ด.ช.ชาติภูมิ สาระวารี (จังหวัดอุบลราชธานี) และด.ช.ศรฤทธิ์ นาคนวล (จังหวัดอุบลราชธานี)
 
 
 

สนใจเข้าร่วมโครงการและติดตามรายละเอียดได้ที่ htttp://www.wbcmuaythai.org

 

 
 
 

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments