-@@- ‘ฉัตร์ชัย’เก็บฉากตามดอนชัย..ฉัตร์ชัย บุตร์ดี พ่ายคะแนน สุไลมานอฟ อิลยาส จากคาซักสถานไปเอกฉันท์ 3 เสียง (27-30,28-29,28-29) 

 

6

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments