<<>> นายนริส สิงหวังชา ประธานคณะกรรมการบริหารงาน มวยสากลอาชีพ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ที่ห้องประชุมสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย ที่ ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการประชุมคณะทำงานเป็นนัดแรก

        ตามที่สมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน มวยสากลอาชีพ ประกาศ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2559 โดยนาย สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งซึ่งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีดังนี้ 1. นายนริส สิงหวังชา ประธานกรรมการ 2. พ.อ.บุญส่ง เกิดมณี รองประธานกรรมการ 3. พลเอกจิระ นาวีเสถียร รองประธานกรรมการ 4. น.พ. ตุ๋ย รุ่งเจริญ กรรมการ 5 นายมนตรี วีระประวัติ กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 6 พ.อ.ดำรงค์ สิมะขจรบุญ กรรมการและเลขาธิการ

 

20160616-b1

 

         นายนริส สิงหวังชา ประธานที่ประชุม กล่าวว่า สาเหตุของการจัดตั้งคณะทำงานมวยสากลอาชีพ ตามที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจากประเทศไทย ไปเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของ สหพันธ์มวยภาคตะวันออกไกลและแปซิฟิค (OPBF) ที่ เมืองบาโคล็อต ประเทศฟิลิปปินส์ ช่วงระหว่างปลายเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา พร้อมสมัครเป็นสมาชิกโอพีบีเอฟจากประเทศไทย ในนามสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารโดย นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ ซึ่งได้รับการรับรองตามหลักสากลเป็นที่เรียบร้อย นับตั้งแต่ปลายเดือนมี.ค.เป็นต้นมา

 

 

 

logo-pat

 

          ซึ่งจะเป็นองค์กรมาตรฐานตามหลักสากล อย่างเป็นทางการ โดยสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย ภายใต้การรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถดำเนินงานด้านมวยสากลอาชีพ อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ภารกิจจากนี้ไปคือ การจัดชิงแชมป์ประเทศไทย ภายใต้การรับรองของสมาคมมวยอาชีพ ซึ่งจะมีการจัดอันดับของนักมวยไทย ตามลำดับต่อไป และมีการพูดคุยในการจัดชิงแชมป์ประเทศไทย ภายใต้การรับรองของสมาคมมวยอาชีพ โดยจะมีการจัดอันดับนักมวยของไทยซึ่งจะนำเสนอตามลำดับต่อไป

 

@ credit  new-image- clip : sportpost.net/www.wpmfmuaythai.com

 

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments