<<>> 13.00น.ของวันพุธที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ถนนราชดำเนินนอก    นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.ก้องศักดิ์  ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท., นายทนุกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย นายปรเมษฐ์  ภักดีคีรีไพรวัลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม เรื่องการแต่ตั้งคณะอนุกรรมการ

 

 

นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำเรื่องความเป็นมาตรฐานของวงการมวยในทุกภาคส่วน อยากเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่องค์กรนี้อย่างองค์กรนั้นอย่าง ทั้งเรื่องการสอน และการตัดสินอยากให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมได้สอบถามเรื่องการประเมินเรื่องเกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครยื่นความจำนงค์มาที่สำนักงานมวยกว่า 40 ค่าย แต่คาดว่าภายในปี64 จะคัดค่ายที่ได้เกณฑ์มาตรฐานก่อน 20 ค่าย โดยจะคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากที่สมัครมาร่วม 60 คนให้เหลือเพียง  20 คนเป็นผู้ตรวจสอบความเป็นมาตรฐานของค่ายมวย 

 

 


 ขณะที่กองทุนพัฒนากีฬาอาชีพแห่งชาติได้อมัติงบการพัฒนากีฬามวยให้สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยรวมทั้งสิ้น 169 ล้านบาท โดยกำหนดเป็น 6 ยุทศาสตร์

 

(1- การกำกับควบคุมดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 50ล้าน 9.8หมื่นบาท

 

(2-การกำหนดมาตรฐานละยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยสู่สากล 34ล้าน 499,880บาท

 

(3-การเผยแพร่อนุรักษ์และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรวงการมวย 16ล้าน 5 แสนบาท

 

 
 
@ News  Photo Credit :: smmsport.com
 
 
@ *คลิก* ติดตามต่อกับพันธมิตรข่าว เว็บboxingboy2021.blogspot.comได้เลยครับ.

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments