@ Mauythai number one ที่ริเริ่มขึ้นจากแนวคิดของ สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ ที่จัดตั้งขึ้นด้วยความริเริ่มของ พันเอกณัฎฐ์ ศรีอินทร์ เจ้าของค่ายมวยอโยธยาไฟท์ยิม ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย ซึ่งค่ายมวยแห่งนี้มีที่มาจากสำนักการต่อสู้เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยมีอายุกว่า 300 ปี ในชื่อ “สำนักดาบพุทไธสวรรย์”

 

 

สำนักดาบพุทไธสวรรย์ เดิมมีที่ตั้งอยู่ภายในวัดพุทไธสวรรย์ กรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดิมของประเทศไทย เป็นสำนักเก่าแก่ที่สอนวิชาการต่อสู้ให้แก่เหล่าขุนพล นักรบ เพื่อป้องกันชาติบ้านเมือง เปิดสอนหลากหลายแขนงวิชาทั้งอาวุธโบราณ ดาบ หอก โล่ห์ กระบอง รวมถึงมวยไทยโบราณ ในภายหลังศิษยานุศิษย์ได้สืบทอดวิชา โดยได้ย้ายที่ตั้งสำนักไปที่กรุงเทพมหานคร และย้ายกลับคืนมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อปี 2546

 

สำนักดาบพุทไธสวรรย์ ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกมวยไทยในชื่อ ” อโยธยาไฟท์ยิม” เพื่อสืบทอดวิชาการต่อสู้แบบมวยไทย เปิดสอนให้แก่บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดตั้งค่ายมวยไทยเพื่อฝึกนักมวยอาชีพส่งไปชกในเวทีต่างๆทั้งในประเทศและต่างประทศ รวมทั้งร่วมมือกับค่ายมวยไทยในประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อเผยแพร่มวยไทยไปสู่นานาชาติ

 

 

จากแนวคิดการเผยแพร่มวยไทยไปสู่นานาชาติ อโยธยาไฟท์ยิม จึงได้ร่วมมือกับ วีระศักดิ์เล็กยิม แห่งประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งสหพันธ์มวยไทยนานาชาติขึ้น โดยเชิญชวนเจ้าของค่ายมวยไทยในประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าร่วมเป็นสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกแล้ว 18 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ


1. รวบรวมเจ้าของค่ายมวยไทยหรือเจ้าของยิมมวยไทยจากทุกประเทศทั่วโลกมาร่วมเป็นสมาชิก


2. ส่งเสริมให้สมาชิกฝึกสอนมวยไทยแก่ผู้ที่สนใจทุกชาติ เพื่อเผยแพร่มวยไทยให้แพร่หลายไปทั่วโลก


3. จัดการแข่งขันมวยไทย โดยนำนักมวยที่ได้รับการฝึกสอนจนมีความสามารถขึ้นชกในรายการเพื่อพัฒนาฝีมือ


4. จัดแข่งขันชิงเข็มขัดแชมป์ของสหพันธ์ในชื่อ M-1 อันหมายถึง Mauythai number one เป็นผู้เป็นเลิศด้านมวยไทยในแต่ละรุ่นน้ำหนัก

 

 

การแข่งขันชิงเข็มขัด M-1 ครั้งแรกของสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ จะเปิดตัวขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ในประเทศญี่ปุ่น  รายละเอียดขององค์กรจะประกาศในงานแถลงข่าววันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 น่าติดตามและจับตามองนะครับ ว่าแนวทางนี้พอที่จะขึ้นสู่ระดับท็อปฮิตทาบกับเจ้าถิ้นมวยK1ที่ติดลมบลไปก่อนหน้านั้นแล้ว…ลุ้น..ลุ้น..

@ News  Photo Credit :: www.boutreview.com/Weerasakreck Wongpaser

 

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments