<<>> การกีฬาแห่งประเทศไทย ( กกท.) โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย จัดงาน “เชิดชูเกียรติ วันมวยไทยแห่งชาติ” ครั้งที่ 5 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการมวยไม่ว่าจะเป็นรุ่นอดีตและปัจจุบัน ให้แฟนกีฬาชาวไทยได้รับทราบ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า สร้างความประทับใจให้กับคนในวงการมวย ที่ได้ร่วมกันต่อสู้ รักษาศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยๆ

        รวมทั้งการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยมี พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย​​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร​,​ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์​ ​และนายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

 

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆประกอบด้วย

 

ปืนกล ต.สุรัตน์ คว้ารางวัลนักมวยไทยอาชีพยอดเยี่ยม

1.รางวัลมวยไทยอาชีพดีเด่น 
​1.1 นักมวยไทยอาชีพดีเด่น(ชาย) ได้แก่ นายวีระพงษ์ อุ่นละมัย (ปืนกล ต.สุรัตน์)
​1.2 นักมวยไทยอาชพี ดีเด่น (หญิง) นางสาวธนัญชนก ติ๊บปะละวงค์ (ธนัญชนก แก้วสัมฤทธิ์)
​1.3 ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น นายอนุสรณ์ จันทร์คณา​
​1.4 ผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ดีเด่น ผศ.ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์
​1.5 หัวหน้าค่ายมวยดีเด่น นายสมจิตร แว่นแก้ว (ค่ายมวยจิตร เมืองนนท์)
​1.6 ผู้จัดการนักมวยไทยอาชีพ ดีเด่น นายสุรัตน์ ทับทิมนลิน
​1.7 ผู้จัดรายการแข่งขันมวยไทยอาชีพ ดีเด่น นายสมหมาย สกุลเมตตา
​1.8 นายสนามมวยดีเด่น พลตรีเกษม เบญจนิรัติศัย
​1.9 คู่มวยดุเดือดดีเด่น แสงมณี อุ้มกะต่องเชียงใหม่ยิม vs ธนญชัย ธนกรยิม
​1.10 นักมวยไทยอาชีพ ดาวรุ่งดีเด่น (ชาย) นายอมรินทร์ ฟูกลิ่น (เสาเอก เค ซ่า ยิม)
​1.11 นักมวยไทยอาชีพ ดาวรุ่งดีเด่น (หญิง) นางสาวสุชาดา บุญชู (ธิชา ว.พ.สุโขทัย)
​1.12 นักมวยไทยอาชีพ ผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยดีเด่น นายธนูศิลป์ เจริญดี (เมืองไทย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม)

 

วันเฮง ไกย่างห้าดาวยิม คว้ารางวัลนักมวยสากลอาชีพยอดเยี่ยม
 

​2.รางวัลมวยสากลอาชีพ ดีเด่น
​2.1 นักมวยสากลอาชีพ ดีเด่น (ชาย) นายชยพล มูลศรี (วันเฮง ไกย่างห้าดาวยิม)
​2.2 นักมวยสากลอาชีพดีเด่น (หญิง) นางสาวศิริพร ทวีสุข (แซมซั่น ต.บัวมาศ)
​2.3 ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลอาชีพดีเด่น พันตรี สุภาพ บุญรอด
​2.4 ผู้ตัดสินกีฬามวยสากลอาชีพ ดีเด่น นายนพรัตน์ ศรีเจริญ
​2.5 ผู้จัดการนักมวยสากลอาชีพีเด่น นายปิยะรัตน วชิรรัตนวงศ์
​2.6 ผู้จัดการแข่งขันมวยสากลอาชีพ ดีเด่น นายศิริชัย เบญจพลาพร
​2.7 หัวหน้าค่ายมวยสากลอาชีพดีเด่น นายชัยสิทธิ์ คงเกียรติก้อง

 

​3.รางวัลมวยไทยสมัครเล่น ดีเด่น
​3.1 นักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น (ชาย) นายอานนท์ พลกระโทก
​3.2 นักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น (หญิง) นางสาวสุภิสรา คนหลัก
​3.3 ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นดีเด่น นายเล็ก คงชมพู
​3.4 ผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่น ดีเด่น นายประดิษฐ์ เล็กคง
​3.5 ผู้จัดการนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น ว่าที่ ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป
​3.6 หัวหน้าค่ายมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น นายอำนวย เกษบำรุง

 

​4.รางวัลนักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น
​4.1 นักมวยสากลสมัครเล่น ดีเด่น (ชาย) ส.อ. ฉัตรชัย บุตรดี
​4.2 นักมวยสากลสมัครเล่น ดีเด่น (หญิง) อส.ทพ.หญิง เปี่ยมวิไล เล่าเปี่ยม
​4.3 ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่นดีเด่น จ.อ. ชัยชุมพล ชำนาญมาก
​4.4 ผู้ตัดสินกีฬามวยสากลสมัครเล่นดีเด่น นายมนตรี ริ้วทอง
​4.5 ผู้จัดการนักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น นายสมชาย พลูสวัสดิ์
​4.6 หัวหน้าค่ายมวยสากลสมัครเล่น ดีเด่น พลเรือตรีสุพจน์ สายวงศ์ปัญญา ร.น. เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ

 

​5.รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น
​5.1 สื่อสิ่งพิมพ์ดีเด่น หนังสือพิมพ์แชมป์
​5.2 สื่อโทรทัศน์ดีเด่น สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี “ศึกยอดมวยไทยรัฐ”
​5.3 สื่อวิทยุดีเด่น นายยชช์ปรีดา แพทองคำ รายการมวยโลก มวยไทย ไดมอนด์ สถานวิทยุ จ.ส. 1 เอเอ็ม 657
​5.4 สื่อมวลชนอาวุโสดีเด่น นายศักดา รัตนสุบรรณ
​5.5 สื่อกีฬามวยดีเด่น นายพิเชษฐ์ เรือนอินทร์

 

​6.รางวัลไหวครูมวยไทยสวยงาม
​6.1 ไหว้ครู มวยไทยสวยงาม (ชาย) นายเทวัญ แสงเงิน (พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์)
​6.2 ไหว้คูรมวยไทยสวยงาม (หญิง) นางสาวณัชกมล จันทาศรี (วันเดอร์เกิล น.น้อยเมืองนนท์)

 

​7.รางวัลปูชนียบุคลลดีเด่น
​7.1 นายอำนวย เกษบำรุง
​7.2 นายบุญเชือน เจริญผล

 

​8.รางวัล ผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น
​8.1 พ.ต.อ.พินัย ไกรนุกูล (วิชาญ ส.พินิจศักดิ์)
​8.2 นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตร์สาทร (ปราบธรณี เมืองสุรินทร์)
​8.3 นายพิน เปลี่ยนเกิด (พลายน้อย ร.ฟ.ท.)
​8.4 นายอนันต์ ชาญกล้า (อนันตศักดิ์ ร.ฟ.ท.)
​8.5 นายสมชาย อภิชนม์สุข (พยัคฆ์น้อย คล่องผจญ)

 

​9.รางวัล ผู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างประเทศดีเด่น
​9.1 นายชาญชัย คงกระพันธ์
​9.2 นายขุนพล เดชคาภู

 

​10.รางวัลผู้อนุรักษ์มวยไทยโบราณดีเด่น
​10.1 นายสืบ จุลฑะเกาสนธ์
​10.2 รศ.ดร.สมพร แสงชัย

 

​11.รางวัลผู้ปิดทองหลังพระในวงการกีฬามวยดีเด่น
​11.1 นายธีรพงศ์ ธีระมหานนท์

 

​12.รางวัล สถานประกอบการกีฬามวยดีเด่น
​12.1 ค่ายมวยไทยอาชีพ ดีเด่น ค่ายมวยพี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม
​12.2 ค่ายมวยสากลอาชีพ ดีเด่น ค่ายมวยมีนะโยธิน
​12.3 ค่ายมวยไทยสมัครเล่น ดีเด่น สโมสรกองทัพอากาศ
​12.4 ค่ายมวยสากลสมัครเล่น ดีเด่น สโมสรสมาชิกจังหวัดพิษณุโลก
​12.5 หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวย บริษัท บางจากปิโตเลี่ยม จำกัด (มหาชน)
​12.6 สนามมวยดีเด่น สนามมวยเวทีลุมพินี

 

 

#ขออภัย โฆษณามารบกวน แต่ถ้าไม่มีเขาวันนี้ พรุ่งนี้ก็อาจจะไม่มีไทยเรค ดูนิดนะคับดาวน์โหลด
new-logox2-e1416876872708

@ news –image credit :: news.voicetv.co.th

 

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments